TEL ALARMOWY   998  /  112
A- A A+

15 grudnia zaraz po godzinie 10:00 rozpoczęły się ćwiczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu.

Ćwiczenia rozpoczęły się odprawą przeprowadzoną przez Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorza Karwata, gdzie omówiono cel i zakres planowych zmagań.

W zakresie scenariuszy symulowanych zdarzeń znalazło się:

- uwalnianie osoby nieprzytomnej spod powalonego drzewa przy pomocy sprzętu pneumatycznego

- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

- prace związane z cięciem i przemieszczaniem powalonych konarów

- poszukiwania osoby zaginionej przy pomocy sprzętu nawigacyjnego GPS

Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim praktyczną analizę możliwości działania i współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pińczowskiego, w związku z możliwymi scenariuszami zdarzeń w okresie jesienno-zimowym.

Ćwiczenie prowadzone były przy współpracy z Nadleśnictwem Pińczów na terenie Leśnictwa Włochy.

W działaniach wzięło udział łącznie 13 zastępów PSP i OSP oraz prawie 60-ciu strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

IMG_20171215_095007
IMG_20171215_103344
IMG_20171215_104213
Previous Next Play Pause
1 2 3

O godzinie 7:35 stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie otrzymało zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 766 na wysokości miejscowości Włoszczowice, Gmina Kije.

Do działań zadysponowano pełną obsadę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pińczowie oraz jednostki OSP z terenu Gminy Kije.

Strażacy na miejscu zastali dwa pojazdy osobowe marki Opel i Hyundai, którymi łącznie podróżowało sześć osób. Wszyscy uczestnicy potrzebowali podjęcia czynności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dwie osoby podróżujące osobowym Oplem zostały uwięzione w samochodzie osobowym.

Nasi strażacy po zabezpieczeniu miejsca akcji przystąpili do działań. Uwolnienie osób uwięzionych wymagało użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Osoby uwolnione z pojazdu otrzymały natychmiastową pomoc na miejscu zdarzenia przez strażaków i zespoły ratownictwa medycznego.

Stan dwóch osób poszkodowanych wymagał zadysponowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym śmigłowca z poza naszego województwa. Strażacy zabezpieczyli miejsce lądowania dla dwóch śmigłowców, które przetransportowały poszkodowanych do szpitali w Kielcach i Krakowie.

Na miejscu prowadzonej akcji działało 21 strażaków PSP i OSP, 4 zespoły ratownictwa medycznego, 2 śmigłowce LPR oraz Policja. Działaniami koordynował Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Wojciech Bucki.

W wyniku zdarzenia  droga wojewódzka nr 766 została całkowicie zablokowana, a Policja i strażacy kierowali na objazdy.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

IMG_20171212_080955
IMG_20171212_081028
IMG_20171212_082405
IMG_20171212_082728
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Strażacy ochotnicy z Włoszczowic już od ponad roku działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego czasu druhowie wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Kije i nie tylko. W tym roku wyjechali już do 40 zdarzeń.

Nie jest tajemnicą, że właśnie na terenie Gminy Kije z uwagi na ruchliwą drogę krajową nr 78 oraz szlaki kolejowe, w tym linię hutniczą szerokotorową, liczba zdarzeń z osobami, którym należy udzielić pierwszej pomocy jest znaczna.

Z tej przyczyny jednostka OSP we Włoszczowicach została wskazana przez naszą komendę jako straż, która powinna w pierwszej kolejności być wyposażona w podstawowe narzędzia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na prośbę strażaków z Włoszczowic odpowiedziała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach, która przekazała na potrzeby OSP w pełni wyposażoną torbę medyczną.

11 grudnia 2017 r. w siedzibie naszej komendy, w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorza Karwata została przekazana torba medyczna na ręce włoszczowskich druhów przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach Pana Tadeusza Jakubowskiego oraz Kierownik KRUS w Pińczowie Panią Sylwię Lolo.

Nasi goście z KRUS w krótkiej prezentacji zostali zapoznani z dotychczasową działalnością OSP we Włoszczowicach oraz możliwościami i potrzebami tej jednostki.

Jesteśmy pewni, że ten sprzęt trafił w odpowiednie miejsce i będzie mógł służyć jak najlepiej społeczności naszego powiatu, jednocześnie mając nadzieje, że będzie musiał być używany jak najrzadziej.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie, jak co roku zaangażowali się w szczytną akcję „Szlachetna paczka”.

Wychodzimy z założenia, że pomoc potrzebującym należy nieść nie tylko na służbie w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, ale zawsze, gdy znajdzie się osoba potrzebująca pomocy, również tej materialnej czy finansowej.

W tym roku dzięki prowadzonej zbiórce na wszystkich zmianach służbowych udało się zakupić jednej z potrzebujących rodzin naszego powiatu, przedmioty codziennego użytku, w tym meble, ubrania, artykuły szkolne i zabawki.

W imieniu strażaków 8 grudnia 2017 r. szlachetną paczkę wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat wraz ze strażakami naszej jednostki.

Tu możemy tylko dodać, że potwierdza się to, iż większą radość niż otrzymywanie prezentów, sprawia obdarowywanie, szczególnie, gdy druga osoba bardzo tego potrzebuje.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

IMG_20171208_131656
mms_img-732605939
Previous Next Play Pause
1 2

 

30 listopada 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się spotkanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami służb podległych MSWiA, dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych oraz jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim.

Podczas spotkania świętokrzyski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Czajka, omówił stopień realizacji uchwalonej w połowie 2016 roku ustawy modernizacyjnej.

Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej objął w województwie świętokrzyskim dwie kluczowe inwestycje budowlane, tj. rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Kielcach oraz rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Zrealizowanie obydwu przedsięwzięć jest możliwe między innymi dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Modernizacji – łącznie do 2020 roku będzie to kwota 17 297 000 zł.

W 2017 roku ze środków programu modernizacji zakupiono sprzęt teleinformatyczny za kwotę 372 000 zł. W bieżącym roku dotacja dla podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy wyniosła 3 250 000 zł i była o prawie 50 000 zł większa niż w roku ubiegłym. Udało się zrealizować między innymi zakup 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 8 łodzi ratowniczych, a także po raz pierwszy na dużą skalę przeprowadzić niezbędne remonty w 76 strażnicach ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG.

Dotacje dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego były w roku bieżącym wyższe o ponad 200 000 zł w stosunku do roku ubiegłego, dzięki czemu udało się zrealizować między innym zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 4 łodzi ratowniczych, a także przeprowadzić prace remontowe w 78 strażnicach OSP spoza krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Łącznie dzięki dotacjom z budżetu państwa potencjał ratowniczy województwa świętokrzyskiego powiększył się o 11 pojazdów pożarniczych, 12 łodzi ratowniczych oraz znaczne ilości sprzętu specjalnego, który na co dzień pomaga w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców naszego regionu.

Po spotkaniu minister dokonał uroczystego przekazania dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym marki MAN o wartości 957 924 zł. Znaczna część środków finansowych pochodziła z budżetu państwa, które zostały przekazane w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: MSWiA, st. asp. Piotr Boksa, KP PSP w Kazimierzy Wielkiej

 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Zagrożenia związane z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego „czadem” od początku sezonu grzewczego są elementem akcji prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Tym razem ta tematyka została poruszona na spotkaniu zorganizowanym w dniu 1 grudnia 2017 r. przez Placówkę Terenową KRUS w Pińczowie, we współpracy z naszą komendą. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podłęże, gdzie prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa wśród przybyłych rolników poprowadzili pracownicy PT KRUS w Pińczowie oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

Słuchacze zostali zapoznani przede wszystkim z tematyką akcji „Czad i Ogień – obudź czujność”, ale również z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności obowiązkowymi przeglądami kominowymi i instalacji elektrycznych w gospodarstwach rolnych.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum PT KRUS w Pińczowie

 

IMG_0401
Previous Next Play Pause
1

Czad i ogień - obudź czujność

 

 

 

bip

NASZA POGODA - PIŃCZÓW

www.swiatpogody.pl
Początek strony